Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını, sitemize form doldurarak veya hizmetlerimizden yararlanma aşamasında, bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. www.apporder24tr.com web sitesinde bulunan hizmetlerde kullanım özellik ve şartlarında önceden bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, yürürlükten kaldırma ve güncelleme haklarını saklı tutar. Aksi kararlaştırılmadıkça, kullandığınız kendi hüküm ve koşullarınızdan herhangi birinin dahil edilmesine itiraz edilecektir.

1.1. Sözleşme konusu

(1.1.1.) Sipariş formunu doldurarak, restoran siparişleri için bir çevrimiçi mağaza oluşturmamız ve işletmemiz için bizi görevlendirmiş olursunuz. Özellikle, sizin için aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:

• Online yemek siparişi verilmesine olanak sağlayan bir web sitesi ve mobil uygulama kurulumu; • Tarafımızdan işletilen ortak bir sunucuda çevrimiçi işletmeniz için maksimum 3 gigabayt (GB) depolama alanı sağlanması;
• Sipariş verirken belirttiğiniz ödeme yöntemlerinin entegrasyonu; şu anda desteklenen ödeme yöntemleri şunlardır: nakit ödeme, kredi kartı
• Talep üzerine: bir/birkaç alan adı kaydı;
• Sözleşme süresi boyunca işletme sitesinin işletilmesi ve bakımı. Çevrimiçi işletme, müşteri tarafından tüketiciye teslim edilmek üzere tütün mamullerini ve/veya alkollü içerikleri ve/veya mevzuat ile internet üzerinden satışı yasaklanan ürünler dışında kalan yiyecek ve içeceklerin sipariş edilmesi ve teslimi için tasarlanmıştır. Başka hiçbir mal ve/veya hizmet satılmayacaktır.

(1.1.2.) Çevrimiçi işletme, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1(bir) ay içinde kurulur. Kabul, müşteri tarafından metin biçiminde gerçekleştirilir. Sözleşme imzalandıktan sonraki 7(yedi) gün içerisinde müşteri tarafından aksi bildirilmediği sürece sözleşme gerçekleşmiş sayılır.

Lütfen aklınızda bulundurun: Çevrimiçi işletmenizin içeriğinden (örneğin; şartlar ve koşullar, veri koruma bildirimleri, menü, alerjen etiketlemesi, teslimat alanları vb.) siz sorumlusunuz. Bunları sizin için girmekten mutluluk duyuyoruz ve bize gerekli bilgileri zamanında sağlamanız konusunda size güveniyoruz. Online işletmenizin kurulumunun yapılabilmesi için, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1(bir) hafta içinde ilgili bilgileri info@apporder24.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

(1.1.3.) Çevrimiçi mağazanın yasal güvenliğinden siz sorumlusunuz. Tüketicilerle uzaktan satış için özel yasal düzenlemelerin geçerli olduğunu belirtmek isteriz (örneğin; müşterilerinize sunmanız gereken bilgilerle ilgili). Bu düzenlemelere uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

(1.1.4.) Online işletmenizin mevcudiyeti yıllık ortalama %99,0'dır. Sağlayıcının kontrolü dışındaki teknik veya diğer problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların hatası vb.) nedeniyle ilgili sunuculara ulaşılamayan zamanlar bunun dışındadır.

1.2. Ücret ve Ödeme Koşulları İlgili fatura dönemi için ödenecek tutar sipariş formunda bulunabilir. Özel hizmetler için saat başına ücret ödersiniz. Herhangi bir ödeme yükümlülüğü hakkında sizi önceden bilgilendireceğiz ve hizmetlerimizi bireysel faaliyetlerin bir listesi ile ayrıntılı olarak belgeleyeceğiz. Tüm fiyatlar artı yasal KDV'dir. Ödemeler her fatura döneminin başında yapılır. Ödeme, faturanın kesilmesinden sonraki 14 gün içinde yapılmalıdır. Kararlaştırılan ücreti ödemede gecikirseniz, biz sağlayıcı olarak, gecikmeler kapatılana kadar başka hizmetler sunmayı durdurabiliriz.

1.3. Alan Adı Tescili

(1.3.1.) Bir veya daha fazla alan adı kaydetmek isterseniz, bunun için sorumlu kayıt ofisine başvuracağız. Etki alanını kendiniz seçmekten siz sorumlusunuz. Seçilen alan adının herhangi bir üçüncü taraf hakkını (ör. ad hakları veya ticari marka hakları) ihlal etmemesini sağlamalısınız.

(1.3.2.) Alan kaydı ile bağlantılı olarak gerekli verileri sağlamakla yükümlüsünüz.

(1.3.3.) Belirli bir alan adının başarıyla kaydedilebileceğini garanti etmiyoruz.

(1.3.4.) Sözleşme feshedilirse, talep üzerine size kayıtlı alan adını başka bir barındırma şirketine taşımak için kullanabileceğiniz bir yetkilendirme kodu vereceğiz ("Yetki Kodu"). Alan adı zamanında taşınmazsa, alan adının yeniden atanabileceğini belirtmek isteriz. Sözleşme süresinin bitiminden sonra da alan adını kullanmaya devam edebilmeniz için, iptalinizle birlikte yetki kodu talebinizi bize iletmelisiniz.

(1.3.5.) Uluslararası Alan Adı Kayıt Kurumu (ICANN) tarafından tanımlanan kurallara uymayı taahhüt etmektesiniz. Bunlar aşağıdaki bağlantıda mevcuttur: https://www.icann.org/resources/pages/security-2014-03-14-en

1.4. Müşteri Yükümlülükleri

(1.4.1.) Sözleşmenin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tüm bilgi, belge ve diğer araçları bize sağlamakla yükümlüsünüz.

(1.4.2.) Sözleşmenin akdedilmesiyle birlikte şirketinizde bir irtibat kişisinin adını vermiş olursunuz.

(1.4.3.) Lütfen arızaları ve hataları derhal bildirin. Rapor başlangıçta sözlü olarak yapılabilir. Ancak, bir sonraki iş gününden geç olmamak üzere metin biçiminde tekrarlanmalı ve şikayet edilen olguları, hata olarak mümkün olduğunca açık bir şekilde açıklamalıdır (hata mesajı).

(1.4.4.) Bize içerik sağlıyorsanız (örneğin; menü, alerjen etiketlemesi, yasal metinler, fotoğraflar), herhangi bir yasal düzenlemeyi ihlal etmediğinden veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğinden emin olun.

(1.4.5.) Çevrimiçi işletme, yalnızca yiyecek ve içeceklerin toplanması veya teslimi için sözleşme akdetmek için kullanılabilir, tütün mamullerini ve/veya alkollü içerikleri ve/veya mevzuat ile internet üzerinden satışı yasaklanan ürünler ve diğer mal veya hizmetler için kullanılamaz.

(1.4.6.) Çevrimiçi mağazanın üçüncü şahıslara bırakılmasına izin verilmez.

1.5. Kullanım Hakları Tasarımda kullanılmak üzere bize şablonlar, veriler ve bilgiler (örneğin fotoğraflar) sağlarsanız, bunları teslim etme ve kullanma hakkına sahip olduğunuzu ve bizi herhangi bir üçüncü taraf tazminat talebinden muaf tuttuğunuzu temin edersiniz. Sözleşme süresiyle sınırlı olarak size çevrimiçi işletme için basit bir kullanım hakkı veriyoruz. Üçüncü şahıslara kullanım hakları vermenize izin verilmez. Web sitenizde altbilgide ve baskıda Apporder24 adını vermemize izin verirsiniz.

1.6. Gizlilik ve Verilerin Korunması

Taraflar, sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca ve sözleşmenin sona ermesinden sonra, süre sınırı olmaksızın sözleşme sebebiyle öğrenmiş oldukları ve paylaşım kapsamı dışında kalan hiçbir bilgi ve/veya ilişkiyi, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde, üçüncü şahıslara açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, sözleşmede paylaşılan kişisel verilerin sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılması kanuna aykırıdır. Taraflar, sözleşmedeki kişisel verileri kanuna uygun olarak kullanacaklarını karşılıklı olarak taahhüt ederler.

1.7. Sözleşme Süresi ve Fesih Sözleşmenin süresi sipariş formunda belirtilir. Bu süre sona erdikten sonra, 4(dört) haftalık bir süre ile yazılı olarak feshedilmediği takdirde sözleşme bir süre daha uzatılır. Taraflardan biri, mücbir sebepler nedeniyle, doğal afetlerin (yangın, sel, deprem, fırtına, kasırga veya diğer doğal afetler dahil), savaş, istila, yabancı düşmanların eylemi, düşmanlıklar (bir savaş ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın), iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş iktidar veya müsadere, terörist faaliyetleri, millileştirme, hükümet yaptırımı, blokaj, ambargo, iş uyuşmazlığı, grev, pandemi, lokavt veya kesinti veya elektrik veya telefon hizmetinin kesilmesinin bir sonucu ise, tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu olmayacaktır. Bir taraf, Mücbir Sebebi tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi için bir bahane olarak öne sürerse, bu durumda, yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın öngörülebilir olaylardan kaynaklanan gecikme veya zararları en aza indirmek için makul adımlar attığını, mazereti olmayan tüm yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirdiğini ve diğer tarafın bu konuda bilgilendirildiğini kanıtlamalıdır. Tazminat talepleri hariçtir.